Chính Sách Đổi Trả Biglaptop.vn

Quy định về đổi trả máy:

Trong 7 ngày đầu quý khách được đổi máy miễn phí 3 lần

( chỉ được đổi máy bằng giá trị hoặc cao hơn, chỉ phải bù phí chênh lệch nếu quý khách đổi máy có giá trị cao hơn)

 

–Phí đổi máy sau 7 ngày–

+ Từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 14: – 10% giá trị máy

+ Từ ngày thứ 15 tới ngày thứ 30: – 20% giá trị máy

+ Từ ngày thứ 31 tới ngày thứ 60: – 30% giá trị máy

+ Từ ngày thứ 61 tới ngày thứ 90: – 40% giá trị máy

+ Sau 90 ngày: Định giá và thỏa thuận theo giá thị trường

 

–Phí trả máy–

+ Trong 7 ngày đầu hoàn phí 100% nếu máy có lỗi phần cứng, trường hợp máy không có lỗi -10% phí hao mòn và phí dịch vụ.

+ Sau 7 ngày phí trả máy tương đương với phí đổi máy.