Showing 1–20 of 31 results

Giảm 29%
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i5 3320U
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng: 120 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4000
 • Màn hình: 14 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 06 tháng
Giảm 33%
5.990.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6300U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 14 inch F
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 33%
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 7300U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 14 inch F
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 27%
6.500.000 
 • CPU: Intel® Core™ i6 - 6300U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® UHD Graphics 620
 • Màn hình:14 inch HD
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 19%
6.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 7300U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 620
 • Màn hình: 14 inch AG - HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
6.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 4200U
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng: 120 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4400
 • Màn hình: 14 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 06 tháng
6.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i - 5200U
 • RAM: 4 GB DDR4
 • Ổ cứng: 128GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 5500
 • Màn hình:14 inch Full HD (1366 x 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
Giảm 18%
7.300.000 
 • CPU: Intel® Core™ i7 - 7600U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® UHD Graphics 620
 • Màn hình:14 inch HD
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 16%
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i7 - 3537U
 • RAM: 8 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: NVIDIA GeForce GT620
 • Màn hình: 14 inch  HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 6 tháng
7.500.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 4300U
 • RAM: 4 GB DDR3L
 • Ổ cứng: 120 GB 128 SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD+ Graphics 4400
 • Màn hình: 14 inch HD (1600 X 900)
 • Bảo hành: 06 tháng
Giảm 7%
8.300.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 5300U
 • RAM: 8 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 5500
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
8.500.000 
 • CPU: Intel® Core™ i7 - 8550U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® UHD Graphics 620
 • Màn hình:14 inch HD
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 29%
8.500.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 8350U
 • RAM: 18 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256B SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 620
 • Màn hình: 14 inch F
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 2%
8.700.000 
 • CPU: Intel® Core™ i7 - 4600U
 • RAM: 8 GB DDR3
 • Ổ cứng: 256 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4400
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
Giảm 36%
8.700.000 
 • CPU: Intel® Core™ i7 - 6600U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 14 inch 2K
 • Bảo hành: 6 tháng
8.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6200
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® UHD 520
 • Màn hình: 14 inch HD (1366×768)
 • Bảo hành: 12 tháng
Giảm 28%
9.000.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 8350U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 512GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 620
 • Màn hình: 14 inch F
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 12%
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6300U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Ổ cứng: 256 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
9.200.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6200U
 • RAM: 8 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
Giảm 26%
9.500.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 8350U
 • RAM: 16 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256B SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 620
 • Màn hình: 14 inch F
 • Bảo hành: 6 tháng
0937.033.128