Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm 60%
159.000 
 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 4GB
 • Bus: 1066 / 1333
 • Điện Áp: 1.35- 1.5V
 • Bảo hành 6 tháng
200.000 
 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 2GB
 • Bus: 1066 / 1333
 • Điện Áp: 1.35- 1.5V
 • Bảo hành 6 tháng
Giảm 20%
400.000 
 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 1066 / 1333
 • Điện Áp: 1.35- 1.5V
 • Bảo hành 6 tháng
Giảm 24%
450.000 
 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 2133 / 2400 / 2666
 • Điện Áp: 1.35- 1.5V
 • Bảo hành 6 tháng
Giảm 20%
790.000 
 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 16GB
 • Bus: 2133 / 2400 / 2666
 • Điện Áp: 1.35- 1.5V
 • Bảo hành 6 tháng
Giảm 14%
850.000 
 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 16GB
 • Bus: 3200
 • Điện Áp: 1.35- 1.5V
 • Bảo hành 6 tháng
Giảm 9%
1.500.000 
 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 32GB
 • Bus: 2133 / 2400 / 2666
 • Điện Áp: 1.35- 1.5V
 • Bảo hành 6 tháng
Giảm 7%
1.850.000 
 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 32GB
 • Bus: 3200
 • Điện Áp: 1.35- 1.5V
 • Bảo hành 6 tháng
093.779.6616