Giá

 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 15 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu

Độ lớn màn hình

 • Khoảng 14
 • Khoảng 13
 • Khoảng 11
 • Khoảng 12
 • Trên 15

Card đồ họa

 • NVIDIA
 • AMD
 • Intel
 • ATI
 • HD 3000
 • HD 4600
 • HD 4000

Ram

 • 2GB
 • 4GB
 • 8GB

CPU

 • Core 2
 • Core i3
 • Core i5
 • Core i7

Ổ cứng

 • 640GB
 • 500GB
 • 250GB
 • 320GB
 • 160GB
 • 750GB
 • 1000GB

Độ phân giải

 • 1366x768
 • 1600x900
 • 1920x1080