Showing 61–80 of 123 results

Giảm 7%
8.800.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 4300U
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4600
 • Màn hình: 15.6 inch 16:9, AG - HD (1366X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 5300U
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 5500
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
8.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 4300U
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng:128 GB SSD
 • Card đồ họa: GT 720
 • Màn hình: 14 inch AG - HD - WLED (1366 x 768)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 8%
8.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 4300
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4600
 • Màn hình: 15.6 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 06 tháng
Giảm 6%
8.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 5300
 • RAM: 4GB DDR3
 • Ổ cứng: SSD 128Gb
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 5500
 • Màn hình: 15.6 inch 16:9, HD (1920 X 1080)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 6%
8.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i7 5600U
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 5500
 • Màn hình: 12.5 inch , AG - HD (1366X 768)
 • Bảo hành: 06 tháng
8.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 4300U
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng:128 GB SSD
 • Card đồ họa: HD 4600
 • Màn hình: 14 inch AG - FHD - WLED (1920 x 1080)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 5%
9.000.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 6300U
 • RAM: 4 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® UHD Graphics 520
 • Màn hình: 12.5 inch , AG - HD (1366X 768)
 • Bảo hành:  6 tháng
Giảm 5%
9.000.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6200U
 • RAM: 8 GB DDR3
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
Giảm 6%
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6300u
 • RAM: 4GB DDR4
 • Ổ cứng: SSD 128Gb
 • Card đồ họa: Intel® UHD Graphics 520
 • Màn hình: 12.5 inch 16:9, HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 12%
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6300U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Ổ cứng: 256 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 12.5 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
Giảm 10%
9.500.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 5300U
 • RAM: 8 GB DDR3
 • Ổ cứng: 256 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 5500
 • Màn hình: 14 inch, HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 11%
9.500.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6300M
 • RAM: 8GB DDR4
 • Ổ cứng: SSD 256Gb
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 14 inch 16:9, HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 6 tháng
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i5 4300M 3M Cache up to 3.30 GHz
 • RAM: 8 GB DDR3 bus 1600GHz
 • Ổ cứng: 128 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel HD Graphics 4600
 • Màn hình: 15.6 inch HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 12 tháng
Giảm 92%
9.600.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6300U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 14 inch F
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 10%
9.900.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 6300U
 • RAM: 8 GB DDR3
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 14 inch 16:9, AG - HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 5%
Hết hàng
Liên hệ
 • CPU: Intel® Core™ i5 6300U
 • RAM: 8 GB DDR3
 • Ổ cứng: 256 GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 15.6 inch, AG - HD (1920 X 1080)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 11%
10.300.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 7300u
 • RAM: 8GB DDR4
 • Ổ cứng: SSD 256Gb
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 12.5 inch 16:9, HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 5%
10.300.000 
 • CPU: Intel® Core™ i5 - 6300M
 • RAM: 8GB DDR4
 • Ổ cứng: SSD 256Gb
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 520
 • Màn hình: 14 inch 16:9, HD (1366 X 768)
 • Bảo hành: 6 tháng
Giảm 14%
10.800.000 
 • CPU: Intel® Core™ i7-7600U
 • RAM: 8 GB DDR4
 • Ổ cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel® HD Graphics 620
 • Màn hình:14 inch HD (1920 x 1080)
 • Bảo hành: 6
0937.033.128